De persoonsgegevens die u ons bezorgt worden verwerkt door Davidsfonds Denderwindeke, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en/of inschrijving op activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om samen cultuur te beleven.

Davidsfonds Denderwindeke geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen. We verwijzen ook naar de algemene privacyverklaring van onze koepelvereniging Davidsfonds VZW op https://www.davidsfonds.be/privacy.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (zijnde onze nieuwsbrieven), volstaat het zich uit te schrijven van die nieuwsbrieven, of ons dat mee te delen via info@dfwinnik.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

Wij gebruiken enkel cookies voor de werking van onze eigen website, en gebruiken geen cookies van derden.