Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag (Nederland) verleent Europol de lidstaten bijstand bij het voorkomen en bestrijden van alle vormen van zware internationale en georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Europol werkt ook samen met vele niet-EU-partnerlanden en internationale organisaties.

Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een beduidende bedreiging voor de interne veiligheid van de EU en voor de veiligheid en de bestaansmiddelen van haar burgers

Catherine De Bolle, Executive Director, geeft ons toelichting over de werking van Europol.

Dit is een organisatie van de Ninoofse Davidsfonds-afdelingen.

Praktisch :

  • Datum : vrijdag 6 oktober 2023 om 20:00 uur
  • Locatie : zaal De Liberale Kring, Dreefstraat 16, Ninove
  • Prijs : gratis voor DF-leden, 5 € voor niet-leden
  • Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via:davidsfonds.outer@proximus.be of tel. 054/32.64.68 – gelieve de namen van alle deelnemers te vermelden

    Betaling op rek. nr. BE24 7371 1707 8538 van Davidsfonds Outer.