Op zondag 21 januari verwelkomen we de deelnemers met een glas om te toasten op het nieuwe jaar. Daarna volgt een uitgebreid ontbijt. Dit jaar komt schrijver en dichter Roel Richelieu Van Londersele na het ontbijt voorlezen uit eigen werk en geeft hij toelichting bij de verschillende genres.

Roel Richelieu Van Londersele studeerde Germaanse filologie. Van 1971 tot 1982 gaf hij het tijdschrift Koebel uit waarin diverse, inmiddels bekende Vlaamse dichters, debuteerden. In 2003 was hij de eerste stadsdichter. Naast een tiental dichtbundels publiceerde hij ook een aantal romans en thrillers. Hij is docent literaire creatie en richtte in 2019 De Zeef op, een uitgeverij die zich richt op beginnende dichters. Zijn werk werd opgenomen in talrijke bloemlezingen en hij kreeg diverse literaire prijzen zoals de Louis Paul Boonprijs en de Herman de Coninck publieksprijs 2010.

Zopas verschenen bij Poëziecentrum Het Handboek Van Londersele dat het volledige oeuvre van deze schrijver analyseert en toelicht én een nieuwe dichtbundel Het Vriendenloket.

En ook dit jaar verzorgt Teaplanet de thee bij het ontbijt.

Praktisch:

  • Wanneer: zondag 21 januari om 9u
  • Waar: Gemeenteschool, Edingsesteenweg 344, Denderwindeke
  • Inkom: 12 euro (met Davidsfonds cultuurkaart) of 15 euro per persoon
  • VOORAF INSCHRIJVEN EN BETALEN VERPLICHT
    • via dit inschrijvingsformulier tegen ten laatste zaterdag 13 januari
    • en betaling van het correcte bedrag op rekeningnummer BE31 4399 0943 9155, met vermelding van “Toast Literair” + naam en aantal personen in de mededeling