In 2015 startte psychologe Caroline Bruynseels met Bond zonder Naam Prison Talk op. Het laat ex-gedetineerden toe hun verhaal te delen met mensen buiten de gevangenis.

Elke spreker die via Prison Talk zijn verhaal brengt, vertegenwoordigt een hele groep ex-gedetineerden die verbaal minder sterk zijn. “Anderen behoeden om niet dezelfde fout te maken, is voor sprekers vaak een grote drijfveer. Het betekent voor hen vaak een vorm van herstel”, zegt Caroline. Ook de zorg voor de spreker is belangrijk. Elke Prison Talk-spreker vormt een tandem met een buddy, iemand die als professional in het gevangeniswezen heeft gewerkt en nu als vrijwilliger nog zijn steentje wil bijdragen aan re-integratie.

Prison Talk verbindt de wereld binnen de gevangenismuren met de wereld erbuiten. “We gaan de dialoog aan en laten de ex-gedetineerde anoniem vertellen over zijn eigen ervaringen, spijt, uitdagingen en struikelblokken. Over hoe ze het nu beter willen aanpakken ook. Dat zorgt meer dan eens voor een aha-erlebnis bij het publiek.

Na deze getuigenis is er ruimte om uitgebreid vragen te stellen.

Praktisch :

  • Wanneer : dinsdag 22 november 2022 om 20u (welkom vanaf 19u45)
  • Waar : Gemeenteschool, Edingsesteenweg 344, Denderwindeke (zie Google Maps)
  • Inkom : 6 euro met Davidsfonds cultuurkaart – 9 euro anders; kinderen t.e.m. 12 jaar gratis
  • Inschrijven kan via dit formulier (maar is niet verplicht). Betaling aan de ingang.
Foto door RODNAE Productions