Arboretum Wespelaar is een vrij jonge collectie. In 1985 begon Philippe de Spoelberch met de uitbouw ervan en in 2005 werd de Stichting Arboretum Wespelaar opgericht om de toekomst van de collectie te verzekeren en open te stellen voor het publiek. Reizen en expedities naar alle windstreken evenals uitwisseling met andere gerenommeerde collecties brachten heel wat wild verzameld plantenmateriaal binnen. Ondertussen is Arboretum Wespelaar uitgegroeid tot een plantencollectie van wereldformaat met meer dan 2.200 verschillende soorten en variëteiten op een terrein van 20 hectare.

Naast een globaal overzicht van wat mogelijk is in ons klimaat leggen we ons ook toe op een aantal specifieke plantengeslachten. Zo behoort onze uitgebreide Magnoliacollectie bij de topcollecties van de wereld en zijn we een referentie voor geelbloeiende cultivars die we vaak zelf selecteerden en benoemden waarbij Magnolia ‘Daphne’ de meest bekende is. Ook ons ruim Rhododendron assortiment is beslist de moeite waard. Daarnaast ligt onze focus ook op het geslacht Acer (Esdoorn) in al zijn vormen en kleuren en op het minder bekende maar prachtige geslacht Stewartia dat tot de Theefamilie behoort.

Ook de mooie herfstkleuren zijn een troef van het Arboretum.

Heel wat van onze soorten staan als kwetsbaar tot ernstig bedreigd vermeld in de internationale Rode Lijst van bedreigde soorten beheerd door IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Door kwetsbare tot bedreigde planten extra aandacht te geven in onze collectie trachten we ons steentje bij te dragen tot het behoud ervan.

Je kunt bij ons niet alleen genieten van het prachtig aangelegde park en zijn planten, je kan er ook veel leren. Zo hechten we er veel belang aan dat ze allemaal correct geëtiketteerd zijn en onze databank raadpleegbaar is via onze website. De planten krijgen ook alle ruimte die ze nodig hebben om hun natuurlijke vorm te laten zien. Dit levert nuttige informatie op voor boomkwekers, groenbeheerders, studenten, tuinarchitecten en elke bezoeker die inspiratie wil opdoen voor eigen tuin. Via onze wandelfiche steek je wat op over de markante soorten van dat ogenblik. We behoren bij de toparboreta van de wereld met level 4, de hoogste score binnen ArbNet, een wereldwijd netwerk van arboreta.

Praktisch:

 • Wanneer : zondag 26 maart 2023 (vertrek om 9u30 – terug rond 15u30)
 • Waar : we vertrekken met een bus op het dorpsplein in Denderwindeke om 9u30 stipt
 • Beperkt tot 30 deelnemers
 • Deelnameprijs : nog te bepalen
  • Heen en terug met de bus
  • Koffie bij aankomst
  • Bezoek met gids aan het arboretum
  • Middageten
 • VOORAF INSCHRIJVEN EN BETALEN VERPLICHT
  • via dit inschrijvingsformulier
  • en tijdige betaling van het correcte bedrag op rekeningnummer BE31 4399 0943 9155, met vermelding van “arboretum” + naam en aantal personen in de mededeling
© Arboretum Wespelaar
© Arboretum Wespelaar
© Arboretum Wespelaar
© Arboretum Wespelaar